Visie

Ieder mens is uniek, heeft potentieel en heeft de behoefte om een waardevolle bijdrage te leveren.

Wanneer we goed in verbinding met onszelf en onze doelen staan, ontwikkelen we ons als vanzelf, we hoeven deze ontwikkeling alleen maar aandacht en ruimte te geven.

Als we de verbinding met onze doelen tijdelijk kwijt zijn, komt de ontwikkel-behoefte naar boven in de vorm van frustratie of weerstand: het dringt aan ons op in de vorm van twijfels, energieverlies, niet weten waar we staan of naartoe gaan. Wat zich aandient is in werkelijkheid een stuk potentieel dat tot bloei wil komen.

Coachen is het effectief ondersteunen en uitdagen van dit proces: het tot bloei komen van nieuwe vermogens en het inslaan van nieuwe wegen.